Перелік вимог до стажу
моряка для присвоєння
посади

Офіцерський склад

опис відкриється, якщо ви натиснете на +

Вимоги до стажу присвоєння посади капітан далекого плавання.

Для присвоєння звання капітана далекого плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше відповідно до Правила II/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше вісімнадцяти місяців на посаді старшого помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в далекому плаванні.

Вимоги до стажу на посаду капітан малого плавання.

Для присвоєння звання капітана малого плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше в малому плаванні відповідно до Правила II/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше двадцяти чотирьох місяців з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в малому або далекому плаванні, з яких не менш як дванадцять місяців на посаді старшого помічника капітана в малому або далекому плаванні.

Вимоги до стажу на посаду капітан прибережного плавання

Для присвоєння звання капітана прибережного плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю менше ніж 500 одиниць у прибережному плаванні відповідно до Правила II/3 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на морських суднах не менше двадцяти чотирьох місяців у будь-якому плаванні з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних суднах, з яких не менш як дванадцять місяців на посаді старшого помічника капітана в будь-якому плаванні.

Вимоги до стажу для надання посади штурман.

Для присвоєння звання штурмана та отримання права на зайняття посади вахтового помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше, відповідно до Правила II/1 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на морських суднах у складі палубної команди не менше дванадцяти місяців, як частини схваленої програми підготовки на судні, що відповідає вимогам розділу А-II/1 Кодексу ПДНВ та документально підтверджена у відповідній книзі реєстрації підготовки (Training Record Book);
 • в іншому випадку стаж роботи на морських суднах повинен становити не менше тридцяти шести місяців, з виконанням протягом зазначеного стажу роботи на судні обов'язків з несення вахти на ходовому містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана, не менш як шість місяців на морських самохідних суднах валовою місткістю 500 одиниць та більше;

До стажу роботи на судні, передбаченого для присвоєння звання штурман, може бути зараховано (але сумарно не більше шести місяців) плавання у складі палубної команди:

 • на риболовних суднах;
 • на суднах, що плавають в межах акваторій морських портів, в захищених водах та в прибережному плаванні, і плавання до 30 діб внутрішніми водними шляхами;
 • на річкових суднах (суднах змішаного (ріка-море) плавання) під час проведення першої практики під керівництвом кваліфікованого керівника практики у разі виконання програми практики та документального підтвердження відповідними записами в схваленій книзі реєстрації підготовки - не більше двох місяців.

До стажу роботи на судні не зараховуються:

 • робота на маячних суднах;
 • робота на бурових установках;
 • плавання на спортивних суднах;
 • плавання на суднах валовою місткістю до 80 одиниць;
 • робота на посаді лоцмана;

Вимоги до стажу для надання посади штурман далекого плавання.

Для присвоєння звання штурмана далекого плавання та отримання права на зайняття посади старшого помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше, відповідно до Правила II/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше вісімнадцяти місяців з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в далекому плаванні, з яких не менш як шість місяців на посаді другого помічника капітана в далекому плаванні;

Вимоги до стажу для присвоєння посади судноводій малотоннажного судна.

Для присвоєння звання судноводія малотоннажного судна відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць у складі суднової команди не менше дванадцяти місяців, у тому числі виконуючи обов’язки з несення вахти на містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана протягом не менше шести місяців;

Вимоги до стажу для присвоєння посади судноводій-механік малотоннажного судна.

Для присвоєння звання судноводія-механіка малотоннажного судна відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць, у тому числі виконуючи обов’язки з несення вахти на містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана протягом не менше шести місяців, та стаж роботи на судні у складі машинної команди самохідних суден валовою місткістю більше 80 одиниць з потужністю головної енергетичної установки більше 55 кВт не менше шести місяців.

Вимоги до стажу для присвоєння посади судноводій-механік третього класу.

Для присвоєння звання судноводія-механіка третього класу відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців стажу роботи на судні, в тому числі не менше шести місяців несення вахти на ходовому містку під керівництвом помічника капітана на самохідних суднах валовою місткістю 80 одиниць і більше з дистанційним автоматичним управлінням (дистанційним управлінням) головною енергетичною установкою потужністю більше 55 кВт, а також роботи по судноремонту не менше шести місяців.

Вимоги до стажу для присвоєння посади судноводій-механік другого класу.

Для присвоєння звання судноводія-механіка другого класу відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців з дипломом або кваліфікаційним свідоцтвом судноводія-механіка третього класу на посадах командного складу із суміщенням професій судноводія і суднового механіка на суднах валовою місткістю більше 500 одиниць та потужністю головної енергетичної установки 750 кВт і більше.

Вимоги до стажу для присвоєння посади судноводій-механік першого класу.

Для присвоєння звання судноводія-механіка першого класу відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців з дипломом або кваліфікаційним свідоцтвом судноводія-механіка другого класу на посадах з суміщенням професій судноводія і суднового механіка на суднах з валовою місткістю більше 500 одиниць та потужністю головної енергетичної установки 750 кВт і більше.

Вимоги до стажу присвоєння посади механік третього розряду.

Для присвоєння звання механіка третього розряду та отримання права на зайняття посади вахтового механіка відповідно до Правила III/1 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати загальний стаж об’єднаної виробничої практики та стаж роботи на судні в морі, який розглядається як частина схваленої програми підготовки, що включає підготовку на борту судна, яка відповідає вимогам розділу А-ІІІ/1 Кодексу ПДНВ та документально підтверджена у схваленій книзі реєстрації підготовки, не менше дванадцяти місяців (в іншому випадку мати загальний стаж роботи на судні на суднах у складі машинної команди, який повинен становити не менше тридцяти шести місяців, з яких не менше шести місяців з останніх дванадцяти місяців загального стажу роботи на судні повинно становити плавання з виконанням обов’язків з несення ходової вахти в машинному відділені під керівництвом старшого механіка або вахтового механіка на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше і потужністю головної енергетичної установки 750 кВт і більше);
 • протягом зазначеного загального стажу об’єднаної практичної підготовки мати документально підтверджений стаж роботи на судні з виконанням обов’язків з несення вахти у машинному відділенні під наглядом старшого механіка або кваліфікованого механіка тривалістю не менше шести місяців.

До виробничого стажу, пов’язаного з ремонтом суднового механічного обладнання, для присвоєння звання механіка третього розряду зараховується виробнича практика відповідно до планів навчальних закладів та робота на суднобудівних і судноремонтних заводах, плавучих майстернях, суднах, що знаходяться в ремонті, а також в інших організаціях, що проводять судноремонтні роботи, тільки на посадах, пов’язаних з виконанням робіт по ремонту обладнання суднових енергетичних установок. Робота по судноремонту на суднах зараховується тільки в тому випадку, якщо судно для ремонту виведене з експлуатації.

Особам, які не змогли виконати виробничу практику у повному обсязі відповідно до навчального плану навчального закладу або роботи по судноремонту в організаціях, або на суднах, до виробничого стажу по судноремонту може бути зарахована робота на суднах, що знаходяться в експлуатації, на посадах моториста. У записі, який видається судном про стаж роботи на судні, в розділі «Для відміток» послужної книжки моряка повинно бути зазначено, що працівник брав участь у роботах по ремонту суднових енергетичних установок та механізмів.

Робота на посаді судового токаря прирівнюється до роботи на судноремонтних підприємствах і зараховується до виробничого стажу по судноремонту. Запис про роботу на посаді судового токаря оформляється аналогічно записам про плавання.

Взаємозалік стажу роботи на судні та виробничого стажу, передбаченого для присвоєння звання механіка третього розряду, та стажу роботи на судні та виробничого стажу, передбаченого для присвоєння звання електромеханіка третього розряду, не допускається.

Вимоги до стажу присвоєння посади механік другого розряду.

Для присвоєння звання механіка другого розряду та отримання права на зайняття посади другого механіка відповідно до Правила III/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше вісімнадцяти місяців на посаді вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт, з яких не менше шести місяців на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт і більше, а також не менше шести місяців з виконанням обов’язків третього механіка (у разі відсутності стажу роботи на судні на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт і більше моряку видається диплом та його підтвердження відповідно до правила ІІІ/3 Конвенції).

Вимоги до стажу присвоєння посади механік першого розряду.

Для присвоєння звання механіка першого розряду та отримання права на зайняття посади старшого механіка відповідно до Правила III/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше вісімнадцяти місяців на посаді другого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 3000 кВт або на посаді другого та старшого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт, з яких не менше шести місяців на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт і більше (у разі відсутності стажу роботи на судні на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт і більше моряку видається диплом та його підтвердження відповідно до правила ІІІ/3 Конвенції).

Вимоги до стажу присвоєння посади механік малотоннажного судна.

Для присвоєння звання механіка малотоннажного судна відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць та/або з потужністю головної енергетичної установки більше 55 кВт не менше шести місяців та стаж роботи, пов’язаний з ремонтом суднових механізмів та обладнання, не менше шести місяців.

Вимоги до стажу присвоєння посади електромеханік третього розряду.

Для присвоєння звання електромеханіка третього розряду та отримання права на зайняття посади електромеханіка відповідно до Правила III/6 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати об’єднані виробничу практику в майстернях навчального закладу або на виробництві на березі та стаж роботи на судні загальною тривалістю не менше дванадцяти місяців, з яких не менше шести місяців є стажем роботи на судні на суднах, як частину схваленої програми підготовки, що відповідає вимогам розділу А-ІІІ/6 Кодексу ПДНВ та документально підтверджена у схваленій книзі реєстрації підготовки (в іншому випадку - загальний стаж роботи на судні на суднах в складі машинної команди повинен становити не менше тридцяти шести місяців, з яких не менше шести місяців з останніх дванадцяти місяців загального стажу роботи на судні повинно становити плавання з виконанням обов’язків електромеханіка під керівництвом електромеханіка або вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою 750 кВт і більше і загальною потужністю електрообладнання 600 кВт і більше).

До виробничого стажу роботи, пов’язаної з ремонтом суднового електрообладнання, зараховується виробнича практика відповідно до планів навчальних закладів та робота на суднобудівних і судноремонтних заводах, плавучих майстернях, а також в інших організаціях, що проводять судноремонтні роботи, тільки на посадах, які пов’язані з виконанням робіт по ремонту суднового електрообладнання, а на інших промислових підприємствах - по ремонту електрообладнання.

Взаємозалік стажу роботи на судні та виробничого стажу, передбаченого для присвоєння звання електромеханіка третього розряду, та стажу роботи на судні і виробничого стажу, передбаченого для присвоєння звання механіка третього розряду, не допускається.

До стажу роботи по судноремонту, передбаченого для присвоєння звання електромеханіка третього розряду, може бути зарахована робота на суднах, що знаходяться в експлуатації, на посаді судового електрика.

Для присвоєння звань електромеханіків зараховується також стаж роботи на судні на плавучих кранах з дотриманням вимог.

Вимоги до стажу присвоєння посади електромеханік другого розряду.

Для присвоєння звання електромеханіка другого розряду відповідно до Правила III/6 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно.

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше двадцяти чотирьох місяців з дипломом електромеханіка третього розряду на посаді електромеханіка на самохідних суднах з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт і більше, з яких не менше половини строку - на суднах із загальною потужністю електрообладнання 3000 кВт і більше.

Для присвоєння звань електромеханіків зараховується також стаж роботи на судні на плавучих кранах з дотриманням вимог.

Вимоги до стажу присвоєння посади електромеханік першого розряду.

Для присвоєння звання електромеханіка першого розряду відповідно до Правила III/6 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше двадцяти чотирьох місяців з дипломом електромеханіка другого розряду на посаді електромеханіка на самохідних суднах з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт і більше, з яких не менше половини строку - на суднах із загальною потужністю електрообладнання 5000 кВт і більше.

Для присвоєння звань електромеханіків зараховується також стаж роботи на судні на плавучих кранах з дотриманням вимог.

Вимоги до стажу для присвоєння посади оператора ГМЗЛБ

Для присвоєння звання оператора ГМЗЛБ та отримання права на виконання обов’язків оператора ГМЗЛБ відповідно до Регламенту радіозв’язку, Правила IV/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно пройти відповідну підготовку в схваленому навчально-тренажерному закладі за програмою підготовки операторів ГМЗЛБ і відповідати стандарту компетентності оператора ГМЗЛБ, визначеному в Регламенті радіозв’язку та розділі А-IV/2 Кодексу ПДНВ за типом диплома (обмеженого чи загального).

Вимоги до стажу для посади рефрижераторний механік третього класу.

Для присвоєння звання рефрижераторного механіка третього класу відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше шести місяців на самохідних суднах незалежно від району плавання в складі машинної команди, з яких не менше двох місяців з виконанням обов’язків по догляду за судновими холодильними установками під контролем механіка, до компетенції якого входить обслуговування холодильної установки, та фаховий виробничий стаж, пов’язаний з ремонтом холодильних установок, не менше шести місяців або проходження виробничої практики відповідно до планів навчальних закладів.

При зарахуванні виробничого стажу зараховується робота по ремонту суднових рефрижераторних установок та ремонту промислового холодильного обладнання.

У розділі «Для відміток» в послужній книжці моряка повинно бути зазначено, що працівник брав участь у роботах по ремонту суднових рефрижераторних установок.

Вимоги до стажу для посади рефрижераторний механік другого класу.

Для присвоєння звання рефрижераторного механіка другого класу відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати стаж роботи на судні не менше вісімнадцяти місяців на посаді рефрижераторного механіка суден з двоступеневою установкою холодопродуктивністю понад 300000 ккал/г (349 кВт) або одноступінчатою установкою понад 1200000 ккал/г (1396 кВт).

Вимоги до стажу на посаду рефрижераторний механік першого класу.

Для присвоєння звання рефрижераторного механіка першого класу відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати стаж роботи на судні не менше двадцяти чотирьох місяців на посаді рефрижераторного механіка на суднах з двоступенева установкою холодопродуктивністю понад 700000 ккал/г (815 кВт) та одноступеневою установкою холодопродуктивністю понад 2800000 ккал/г (3260 кВт).

Рядовий склад

опис відкриється, якщо ви натиснете на +

Вимоги до стажу надання посади матрос другого класу.

Для отримання свідоцтва матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, - rating forming part of a navigational watch відповідно до вимог Правила II/4 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше двох місяців на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць і довжиною не менше 24 метрів, отриманий під час навчання в навчальному закладі відповідно до планів навчальних закладів. При цьому стаж роботи на судні має бути пов’язаний з функціями несення ходової навігаційної вахти і включати виконання обов’язків під безпосереднім керівництвом вахтового помічника або кваліфікованої особи палубної команди (матроса першого класу).

Вимоги до стажу для надання посади матрос першого класу.

Для отримання свідоцтва фахівця матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди - able seafarer deck відповідно до вимог Правила II/5 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців на самохідних морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше у складі суднової команди морських суден.

Вимоги до стажу для присвоєння посади мотористу другого класу.

Для отримання свідоцтва фахівця моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, - rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room відповідно до вимог Правила III/4 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на суднах не менше двох місяців у складі машинної команди на самохідних суднах з ГЕУ потужністю 55 кВт і більше.

Вимоги до стажу для присвоєння посади електрик судновий.

Для отримання свідоцтва електрика суднового / electro-technical rating відповідно до вимог Правила III/7 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на морських суднах з ГЕУ потужністю 55 кВт і більше у складі машинної команди з участю в роботах з обслуговування суднового електрообладнання під контролем електромеханіка або вахтового механіка.

До уваги претендентів на здобуття робочого диплому електрика судового, для отримання свідоцтва достатньо підтвердили кваліфікацію в дкк, без підтвердження стажу.

Вимоги до стажу для присвоєння посади кухаря суднової.

Для отримання свідоцтва кухаря суднового відповідно до вимог Конвенції Міжнародної організації праці 1946 року № 69 «Про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію» та національних вимог:

 • мати фаховий виробничий стаж за професією кухаря у сфері громадського харчування не менше дванадцяти місяців.

Вимоги до стажу для надання посади донкерман.

Для отримання свідоцтва машиніста помпового (донкермана) відповідно до національних вимог:

 • мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на посаді моториста першого класу на танкерах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше.

Вимоги до стажу присвоєння посади боцман.

Кожний кандидат на отримання свідоцтва фахівця боцмана повинен:

 • мати документально підтверджений стаж плавання на суднах за професією матроса першого класу не менше 2 років.

Вимоги до стажу для присвоєння посади рефрижераторного моториста.

Для отримання свідоцтва моториста (машиніста) рефрижераторних установок відповідно до національних вимог:

 • мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на самохідних суднах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше у складі машинної команди, з яких не менше шести місяців - з участю в роботах з обслуговування суднових рефрижераторних установок під контролем моториста (машиніста) рефрижераторних установок або механіка рефрижераторних установок, або вахтового механіка.

Вимоги до стажу для посади зварювальника.

Для отримання свідоцтва зварника судового необхідно мати виробничий стаж за професією електрогазозварник 3го розряду у сфері громадських виробничих підприємств не менше дванадцяти місяців.

Вимоги до стажу для надання посади токар.

Для отримання свідоцтва зварника судового необхідно мати виробничий стаж за професією токарь 3го розряду у сфері громадських виробничих підприємств не менше дванадцяти місяців..

Вимоги до стажу присвоєння посади танкериста.

Початкова підготовка для здійснення вантажних операцій на танкерах.

Початкову підготовку повинні пройти всі особи командного складу та суднової команди, за якими закріплені особливі обов’язки та відповідальність, що стосується вантажу або вантажного устаткування на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах чи танкерах-газовозах.

Такі особи проходять один раз на 5 років у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається.

Підготовка за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах:

Підготовку за розширеною програмою повинні пройти капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, а також інші особи, які несуть безпосередню відповідальність за завантаження, розвантаження та застережні заходи під час перевезення або обробки вантажу, чищення танків або інші вантажні операції на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах і г

Вимоги до стажу для посади офіцер охорони судна.

Підготовка осіб командного складу, відповідальних за охорону судна (офіцер з охорони судна), - для осіб командного складу, які можуть бути призначені відповідальними за охорону судна (Правило VI/5 Конвенції ПДНВ, пункти 1-4 розділу A-VI/5 Кодексу ПДНВ).

Успішне завершення виду підготовки, зазначеного в підпункті 3 цього пункту, засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка, яке видається капітаном морського порту на підставі свідоцтва про підготовку, виданого схваленим НТЗ.

Наші контакти
Україна, м. Одеса, пл. 10 Квітня 1, 5 поверх, офіс 55
odessa.info.work@gmail.com
+38 (073) 333 11-03

(073) 333 11-02